LUDWIG MÚZEUM | ARTtransfer

Arttransfer | 2019

2019

A díjjal a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek, kurátorok tevékenységét ismeri el, akik a saját területükön az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs művészet közvetítésért és népszerűsítéséért. 

A pályázatra magánszemélyek jelentkezését várjuk a 2014–19 közötti időszakban megvalósult projektekkel. Már korábban pályázott anyag is benyújtható, de kérjük, a szakmai bemutatkozásban jelölje meg, hogy az anyag melyik pályázaton szerepelt. A projekt középpontjában egy kortárs művészeti esemény, kiállítás, jelenség átgondolt, progresszív, jól adaptálható módszerekkel való közvetítése, interpretációja, pedagógiai megközelítése álljon. A projekt célját különféle pedagógiai tevékenységek, eszközök, munka- és szervezeti formák valósíthatják meg: múzeumpedagógiai foglalkozás, iskolai óra, nyári alkotótábor, témanap, programsorozat, workshop, kiadvány, játék stb. Mivel a kortárs művészet igen változatos színtereken jelenhet meg, a projektek megvalósulásának helyszínével kapcsolatban nincsenek elvárások.

Elvárás, hogy a bemutatott projektben a kortárs művészet közvetítése során minél nagyobb szerep jusson a cselekvő befogadói attitűdnek, az élményszerűséget szolgáló, innovatív tevékenységi formáknak, ahogy a művészeti, kulturális ismeretek átadásának gyakorlatában is.

Szükséges, hogy támogassa az önálló gondolkodást-, munkavégzést, valamint az önálló személyiségek tartalmas együttműködését. A projekt törekedjen az életkori sajátosságok figyelembevételével a médiatudatosságra, erősítse a kritikai szemléletet, az önismeretet, a társadalmi felelősségvállalást: tartsa szem előtt a legkülönfélébb társadalmi igényeket. Lényegi elem, hogy a projekt adaptálható legyen, valamint korlátozott anyagi erőforrások közötti is megvalósulhasson. 

A benyújtott pályázati anyaggal kapcsolatban elvárás a jól strukturált szöveg, a világos koncepció: előzmények, pedagógiai célkitűzés, munkafolyamat; majd az eredmények bemutatása, összegzése, a problémák, nehézségek artikulálása, az anyagi háttér rövid bemutatása és a program lehetséges folytatása.

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban előzsűrizés történik. Ezt követően a kiválasztott pályamunkák egy nyilvánosan, mini konferencián kerülnek bemutatásra, ahol a zsűri a pályázók tízperces prezentációi után, még ezen az eseményen hozza meg a döntését. A Ludwig Múzeum a díjátadást követően elérhetővé teszi a második fordulóba bejutott pályázati anyagokat a Ludwig Múzeum honlapján.

A díj összege (bruttó) 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint.

A díj összegét az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága támogatása biztosítja.

A második fordulóba bejutott pályázók oklevélben és a Ludwig Múzeum kiadványaiból álló könyvjutalomban részesülnek.

A díjzsűri tagjai

Dr. FABÉNYI JULIA,

a Ludwig Múzeum igazgatója

KASSAI HAJNAL,

az EMMI múzeumi főosztályának vezetője

HEMRIK LÁSZLÓ,

a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Osztályának vezetője

E. CSORBA CSILLA,

művészettörténész, a Pulszky Társaság választmányi tagja

Dr. GERMAN KINGA,

egyetemi docens – MOME

SZABICS ÁGNES,

képzőművész, művészetpedagógus

Díjazottak

Az ARTtransfer díj nyertese:

Orosz Csaba

VINYL

A Ludwig Múzeum különdíjában részesültek:

Fám Erika

Magma Műhely: interaktív kísérletek a képelmélet és kortárs művészet megismertetésére

Váradi Emese

Az Art Project Grouptól az Utópia Áruházig

Elismerésben részesültek:

Benyovszky-Szűcs Domonkos

Értsd a Kortárst!

Grászli Bernadett

HACKeLD a MúLTAT_ötven6van

Horváth Judit

Az Iparművészeti Múzeum Ráth György-villájának két időszaki termébe tervezett Körforgásban című kortárs kiállítássorozat bemutatása

Schneller János

Kortárs találkozások

Somogyi Laura és Wolf Eszter

TUU133-terminál

Turcsányi Lilla

A játék játékosítása

Ludwig Múzeum | ARTtransfer