LUDWIG MÚZEUM | ARTtransfer

Arttransfer | 2020-01

2020

Pályázati felhívás

A kortárs művészet közvetítésének elismerésére 2019-ben alapított díj, az

–díj elnyerésére. 

A díjjal a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum olyan szervezetek és egyének, kurátorok, muzeológusok, múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek, tevékenységét ismeri el, akik a saját területükön az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs művészet közvetítésért és népszerűsítéséért.

Olyan vizuális művészetek területén tevékenykedő szervezetek vagy magánszemélyek pályázatát várjuk, akik civil közösségekkel, de akár iskolai közösségekkel való együttműködésben aktívan használják a kortárs művészet eszközrendszerét a közérzet és az életminőség javítására, és akik a járványhelyzet következtében előtérbe kerülő online eszközök használatával vagy bármilyen kreatív módon hatékonyan tudták a közösségekkel való munkát folytatni és ezáltal tevékenységük lényegét megőrizni.

A pályázat fókuszában olyan jógyakorlat kerüljön bemutatásra, amely innovatív módon közelíti meg az online vagy egyéb alternatív terekbe szorult közösségi művészeti együttműködési projektek megvalósítását és megőrzi a közösségekkel való művészeti munka értékeit akkor is, ha személyes találkozás a közösség tagjaival a megszokott módokon nem lehetséges. Pályázati anyagként elfogadunk olyan kreatív terveket is, amelyek még nem kerültek megvalósításra, de megismerésük hasznára válhatna a közösségekkel dolgozó szervezeteknek és kollégáknak.

A benyújtott pályázati anyaggal kapcsolatban elvárás a jól strukturált szöveg, a világos koncepció: a közösség ügyeinek felvázolása, a célkitűzés, a munkafolyamat majd az eredmények bemutatása, összegzése, a problémák, nehézségek artikulálása, és a program lehetséges folytatása. A pályázat legyen lényegretörő és tartalmazzon weboldal linkeket (ahol ez lehetséges).

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban előzsűrizés történik. Ezt követően a kiválasztott pályamunkák egy nyilvános mini konferencián kerülnek bemutatásra, ahol a zsűri a pályázók tízperces prezentációi után, még ezen az eseményen hozza meg a döntését. Ha a járványügyi intézkedések nem teszik lehetővé a személyes találkozást, akkor online térben történnek majd a beszélgetések a zsűri tagjaival. A Ludwig Múzeum a díjátadást követően elérhetővé teszi a második fordulóba bejutott pályázati anyagokat a honlapján.

A díj összege (bruttó) 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint.

A díj összegét az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága támogatása biztosítja. A Ludwig Múzeum fenntartja a jogot, hogy a díj összegét a zsűri javaslata alapján ossza meg a pályázók között.

A második fordulóba bejutott pályázók oklevélben és a Ludwig Múzeum kiadványaiból álló könyvjutalomban részesülnek.

Pályázati eredmények

2020-ban második alkalommal írta ki a Ludwig Múzeum a díjpályázatot, amelyre olyan, a vizuális művészetek területén tevékenykedő szervezetek vagy magánszemélyek pályázatát várta, akik a járványhelyzet következtében előtérbe kerülő online eszközök használatával vagy bármilyen más kreatív módon hatékonyan tudták folytatni a munkát a közösségekkel és ezáltal megőrizték tevékenységük lényegét.

A díjjal a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum olyan szervezetek és egyének – kurátorok, muzeológusok, múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek – tevékenységét ismeri el, akik a saját területükön az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs művészet közvetítésért és népszerűsítéséért.

Olyan, a vizuális művészetek területén tevékenykedő szervezetek vagy magánszemélyek pályázatát vártuk, akik a civil- vagy akár iskolai közösségekkel való együttműködésben aktívan használják a kortárs művészet eszközrendszerét a közérzet és az életminőség javítására, és akik a járványhelyzetre releváns, közösségépítő módszereket fejlesztettek ki, amellyel követendő példát mutatnak, vagy továbbfejlesztésre alkalmasak.

A pályázat második fordulójába tíz pályázat jutott tovább, amelyek november 17-én egy online mini konferencián mutatkoztak be a zsűri előtt.

A díjzsűri tagjai

FABÉNYI JULIA,

a Ludwig Múzeum igazgatója

KASSAI HAJNAL,

az EMMI múzeumi főosztályának vezetője

GERMAN KINGA,

művészettörténész, egyetemi docens – MOME

SEPSEY ZSÓFIA,

Művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Oktatási Osztályának vezetője

HEMRIK LÁSZLÓ,

a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Osztályának vezetője

SZABICS ÁGNES,

képzőművész, művészetpedagógus (BTM – Budapest Galéria)

SIMON ANDREA,

A Ludwig Múzeum Nemzetközi Osztályának osztályvezetője

A 2020 évi ARTtransfer díjat,

tekintettel a magas színvonalra, a zsűri megosztotta.

1. helyezett

Don Tamás

30 – kísérleti művészetpedagógiai program

2. helyezett

Éliás István

Kuns_t című online művészetpedagógiai kiadvány

A díj összege (bruttó) 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint, amely 200.000 – 100.000 Ft arányban osztott meg az elismertek között. A díj összegét az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága támogatása biztosítja.

DON TAMÁS, a MODEM kurátora által kezdeményezett online foglalkozások a 30 – kísérleti művészetpedagógiai programhoz kapcsolódnak. 2019-ben a MODEM hároméves oktatási projektet indított, elsősorban középiskolások számára, amelynek keretében az 1989–2019 közti időszak minden évéből kiválasztottak egy-egy, magyar képzőművész által létrehozott alkotást, amelyekről a korszakkal foglalkozó művészettörténészek, elméleti szakemberek átfogó elemzést írtak. A művekből rendezett kiállítás a koronavírusjárvány első hulláma miatt csupán egy hétig volt látható, az oktatási program pedig az online térbe kényszerült, ahol a résztvevők közösen értelmezték az adott művet, illetve reagáltak egymás gondolataira.

ÉLIÁS ISTVÁN két évtizede dolgozik a művészetpedagógia területen. Az általa életre hívott Kuns_t online platform aktualitását a járványhelyzet miatt nem látogatható kiállítások és a távoktatás bevezetése, valamint az otthonmaradás kényszerűsége adta. Célja, hogy kidolgozott és kipróbált művészetpedagógiai anyagokkal segítse a pedagógusok munkáját a digitális oktatásra való átállásban, valamint hogy a diákok számára új és motiváló elfoglaltságot kínáljon. A Kuns_t szakmai tartalmai komplex módon mutatnak példákat, feldolgozási ötleteket a közelmúlt és napjaink képzőművészeti jelenségeinek megismerésére, befogadására.

A Ludwig Múzeum 100.000 forintos különdíjában részesült:

A Csoda Csaj Csoport Csobánkán

A 2015-ben megalakult Csodaműhely Egyesület a csobánkai roma és/vagy hátrányos helyzetű közösséggel dolgozik. Az ennek részeként megvalósult projekt egy olyan, rendszeresen látogatható – eleinte online, majd fizikai – tér, ahol a helyi közösség lány tagjai biztonságos közegben oszthatják meg gondolataikat és kérdéseiket, és erősíthetik női közösségüket.

Ludwig Múzeum | ARTtransfer