ARTtransfer | 2021

ARTtransfer | 2021

2021

2021-ben harmadik alkalommal írta ki a Ludwig Múzeum a díjpályázatot, amelyre olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek, kurátorok jelentkezését várta, akik a saját területükön az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért.

A pályázatra magánszemélyek jelentkezését várták 2018–21 közötti időszakban megvalósult projektekkel. Az idei pályázat fókuszában a fenntarthatóság állt. A benyújtott projektekben a kortárs képzőművészet átgondolt, progresszív, jól adaptálható módszerekkel való közvetítése, interpretációja, pedagógiai megközelítése mellett a program tematikájában vagy módszertanában kiemelt szerepet kellett kapnia a fenntarthatóság problémakörének.

A szervezők fontosnak tartják, hogy a programban megjelenjenek azok az elvek, értékek, módszerek, amelyek támogatják a természet, az épített és a szociális környezet felé forduló érzékenységet, a proaktív attitűdöt, a társadalmi felelősségvállalást, és nem mellékesen formálják, gazdagítják a személyes életet, életvitelt is. Mindezen túl lényeges, hogy a jelölt projektek támogassák az önálló gondolkodást, munkavégzést, valamint az önálló személyiségek tartalmas együttműködését. Az ideális projekt az életkori sajátosságok figyelembevételével médiatudatosságra törekszik, erősíti a kritikai szemléletet, az önismeretet, a társadalmi felelősségvállalást, és szem előtt tartja a legkülönfélébb társadalmi igényeket. Lényeges szempont, hogy a projekt adaptálható legyen, valamint korlátozott anyagi erőforrások között is megvalósulhasson.

A pályázat második fordulójába 7 pályázat jutott tovább, amelyek november 19-én egy online mini konferencián mutatkoztak be a zsűri előtt.

Az idei pályázatok között számos olyan volt, amelyet közoktatásban dolgozó pedagógus nyújtott be. A díjazottak közöl ketten is iskolai, vagy iskolához köthető környezetben valósították meg projektjüket.

A 2021 évi ARTtransfer díj nyertesei

Fődíj:

Geisbühl Tünde

Formát öltő problémáink

A program a felső tagozatos kerettantervbe illeszti a kortárs képzőművészeti ismeretek átadását és műalkotásokon keresztül – egy rendkívül komplex alkotófolyamat során – bont ki aktuális társadalmi kérdéseket.

Az EMMI különdíja:

Juhász Litza

Múzeumpedagógiai kiadványok

A pályázó a Vasarely Múzeumban gyerekkel, önkéntesekkel és tanárokkal együttműködve az energiák, tudások maximalizálásával valósít meg a nagyközönséget célzó múzeumpedagógiai kiadványokat.

A Ludwig Múzeum különdíja:

Bubla Éva – Dékányné Varga Krisztina

Mikrokertek

A városi növénykultúrák élményszerű megismerése, gondozása és létrehozása áll a Mikrokertek című pályamunka fókuszában. A hosszú távú tervek között szerepel, az iskolán kívüli környezet egyre hangsúlyosabb integrálása.

A második fordulóba bejutott pályázatok:

BUBLA ÉVA és VARGA KRISZTINA

Mikrokertek

GEISBÜHL TÜNDE

Formát öltő problémáink

JUHÁSZ LITZA

Múzeumpedagógiai kiadványok

MILTNER TÍMEA

Keveredési jelenségek a természetben és kerámiákon

DOBOS ESZTER, NAGY EMESE, ZEKE ANGÉLA

KépzetKépző – galériás foglalkozások

PÓK TÍMEA

Védett gyermekkor projekt

SZABÓ ESZTER ÁGNES

A Piackutató tábortól az A2 Galériáig_Művészeti nevelés a bolha/használtcikk piacon

A zsűri tagjai:

DR. ÁSVÁNYI KATALIN,

a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézetének docense

DR. FABÉNYI JULIA,

a Ludwig Múzeum igazgatója

KASSAI HAJNAL,

az EMMI Múzeumi Főosztályának vezetője

GERMAN KINGA,

művészettörténész, a MOME egyetemi docense

SZABICS ÁGNES,

képzőművész, művészetpedagógus (BTM – Budapest Galéria)

FEHÉR ZSUZSANNA,

a Ludwig Múzeum kommunikációs és marketing igazgatóhelyettese

ÜVEGES KRISZTINA,

művészettörténész, a Ludwig Múzeum könyvtárosa és kurátora

HEMRIK LÁSZLÓ,

a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Osztályának vezetője

Ludwig Múzeum | ARTtransfer