ARTtransfer 2023 | Pályázati felhívás

Pályázati felhívás | 2023

Pályázati felhívás

–díj 2023 

A kortárs művészet közvetítésének elismerésére alapított díj

A Ludwig Múzeum immár ötödik alkalommal hirdeti meg az Art Transfer-díj pályázatát.

A díjjal a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek, kurátorok tevékenységét ismeri el, akik a saját területükön az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért.

A pályázatra magánszemélyek jelentkezését várjuk 2020–23 közötti időszakban megvalósult projektekkel. Már korábban máshol benyújtott anyaggal is pályázhatnak, de kérjük, a szakmai bemutatkozásban jelölje meg, melyik pályázaton szerepelt.

Az idei pályázatot a gondoskodás jegyében hirdetjük meg, kapcsolódva a Ludwig Múzeum ez évi kerettémájához, s vele a Vigyázat, törékeny! / Handle with care című kiállításhoz. A bemutatásra kerülő projektekben a kortárs képzőművészet átgondolt, progresszív, jól adaptálható módszerekkel való közvetítése, interpretációja, pedagógiai megközelítése mellett kiemelt szerepet kell kapnia az elesettek, a rászorulók, a sajátos élethelyzetben lévők támogatásának akár tematikai, akár konkrét cselekvések, akciók formájában, ugyanakkor a gondoskodás jelentésköre a szociális és kulturális szféra más területeire is kitágítható.

A projekt célját különféle pedagógiai tevékenységek, eszközök, munka- és szervezeti formák is megvalósíthatják, mint pl. múzeumpedagógiai foglalkozás, iskolai óra, nyári alkotótábor, témanap, programsorozat, workshop, kiadvány, játék stb. Mivel a kortárs képzőművészet igen változatos színtereken jelenhet meg – múzeum, magángaléria, osztályterem –, a projektek megvalósulásának helyszínével kapcsolatban nincsenek elvárások.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a projektek támogassák az önálló gondolkodást, munkavégzést, valamint az önálló személyiségek tartalmas együttműködését. Az ideális projekt az életkori sajátosságok figyelembevételével médiatudatosságra törekszik, erősíti a kritikai szemléletet, az önismeretet, a társadalmi felelősségvállalást, és szem előtt tartja a legkülönfélébb társadalmi igényeket. Lényeges szempont, hogy a projekt adaptálható legyen, valamint korlátozott anyagi erőforrások közötti is megvalósulhasson.

A benyújtott pályázati anyaggal kapcsolatban az elmúlt évekhez hasonlóan jól strukturált szöveget, világos koncepciót várunk el: előzmények, pedagógiai célkitűzés, munkafolyamat; majd az eredmények bemutatása, összegzése, a problémák, nehézségek artikulálása, az anyagi háttér rövid bemutatása és a program lehetséges folytatása.

ÚJ! A pályázati feltételek közé vettük, hogy a pályázat bemutatása mellett az alkalmazott módszert/módszereket is be kell mutatni.

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban előzsűrizés történik. Ezt követően a kiválasztott pályamunkákat egy nyilvános minikonferencián mutatják be a pályázók, ahol a zsűri a tízperces prezentációk után helyben meghozza döntését. A díjátadást követően a Ludwig Múzeum a második fordulóba bejutott pályázati anyagokat elérhetővé teszi a honlapján. https://www.ludwigmuseum.hu

Az ARTtransfer-díj összege bruttó 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.

A díj több pályázó között is megosztható.

A második fordulóba bejutott pályázók oklevélben és a Ludwig Múzeum kiadványaiból álló könyvjutalomban részesülnek.

A zsűri tagjai:

DR. FABÉNYI JULIA,

a Ludwig Múzeum igazgatója, a zsűri elnöke

DABI FARKAS RITA,

a Ludwig Múzeum múzeumpedagógusa, képzőművész, a Vigyázat, törékeny! című kiállítás kurátora

DR. GERMAN KINGA,

művészettörténész, egyetemi docens (MOME)

HEMRIK LÁSZLÓ,

a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Osztályának vezetője

POPOVICS VIKTÓRIA,

a Ludwig Múzeum kurátora, művészettörténész, a Vigyázat, törékeny! című kiállítás kurátora

PINCZÉS JÓZSEF,

művésztanár, az ARTtransfer-díj/2022 nyertese

SCHOPP ILDIKÓ,

művészetpedagógus, az ARTtransfer-díj/2022 nyertese

SZABICS ÁGNES,

képzőművész, művészetpedagógus

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 8., 24.00
A továbbjutó pályázatok kiértesítése: 2023. november 5.
A program záróeseményének, díjátadójának időpontja és helyszíne: 2023. november 17., Ludwig Múzeum

Kérjük, ossza meg az oldalt olyan ismerősével, akit érdekelhet a pályázat.

Az előző évek pályázataiba a következő linkeken keresztül tekinthetnek bele:
http://arttransfer.ludwigmuseum.hu/arttransfer-2022/
http://arttransfer.ludwigmuseum.hu/arttransfer-2021/
http://arttransfer.ludwigmuseum.hu/arttransfer-2020/
http://arttransfer.ludwigmuseum.hu/arttransfer-2019/

További információk:

muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu
06 1 553 4777

Ludwig Múzeum | ARTtransfer