PÁLYÁZATI FELHÍVÁS | ARTtransfer

Pályázati felhívás

2021

Pályázati felhívás

A kortárs művészet közvetítésének elismerésére alapított

–díj elnyerésére. 

A Ludwig Múzeum 2021-ben harmadik alkalommal hirdeti meg az ARTtransfer-díj pályázatát.

A díjjal a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek, kurátorok tevékenységét ismeri el, akik a saját területükön az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért.

A pályázatra magánszemélyek jelentkezését várjuk a 2018–21 közötti időszakban megvalósult projektekkel. Már korábban máshol benyújtott anyaggal is pályázhatnak, de kérjük, a szakmai bemutatkozásban jelölje meg, melyik pályázaton szerepelt.

Az idei pályázatot a fenntarthatóság jegyében hirdetjük meg. A projektekben a kortárs képzőművészet átgondolt, progresszív, jól adaptálható módszerekkel való közvetítése, interpretációja, pedagógiai megközelítése mellett a program tematikájában vagy módszertanában kiemelt szerepet kell kapnia a fenntarthatóság problémakörének.

Fontosnak tartjuk, hogy a programban megjelenjenek azok az elvek, értékek, módszerek, amelyek támogatják a természet, az épített és a szociális környezet felé forduló érzékenységet, cselekvő attitűdöt, a társadalmi felelősségvállalást, és nem mellékesen formálják, gazdagítják a személyes életet, életvitelt is.

A projekt célját különféle pedagógiai tevékenységek, eszközök, munka- és szervezeti formák is megvalósíthatják, mint múzeumpedagógiai foglalkozás, iskolai óra, nyári alkotótábor, témanap, programsorozat, workshop, kiadvány, játék stb. Mivel a kortárs képzőművészet igen változatos színtereken jelenhet meg – múzeum, magángaléria, osztályterem –, a projektek megvalósulásának helyszínével kapcsolatban nincsenek elvárások.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a projektek támogassák az önálló gondolkodást, munkavégzést, valamint az önálló személyiségek tartalmas együttműködését. Az ideális projekt az életkori sajátosságok figyelembevételével médiatudatosságra törekszik, erősíti a kritikai szemléletet, az önismeretet, a társadalmi felelősségvállalást, és szem előtt tartja a legkülönfélébb társadalmi igényeket. Lényeges szempont, hogy a projekt adaptálható legyen, valamint korlátozott anyagi erőforrások között is megvalósulhasson.

A benyújtott pályázati anyaggal kapcsolatban jól strukturált szöveget, világos koncepciót várunk el: előzmények, pedagógiai célkitűzés, munkafolyamat; majd az eredmények bemutatása, összegzése, a problémák, nehézségek artikulálása, az anyagi háttér rövid bemutatása és a program lehetséges folytatása.

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban előzsűrizés történik. Ezt követően a kiválasztott pályamunkákat egy nyilvános minikonferencián mutatják be a pályázók, ahol a zsűri a tízperces prezentációk után helyben meghozza döntését. A díjátadást követően a Ludwig Múzeum a második fordulóba bejutott pályázati anyagokat elérhetővé teszi a honlapján. https://www.ludwigmuseum.hu

Az ARTtransfer-díj összege bruttó 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.

A díj összegét az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága támogatása biztosítja.

A második fordulóba bejutott pályázók oklevélben és a Ludwig Múzeum kiadványaiból álló könyvjutalomban részesülnek.

További információk:

muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu
06 1 553 4777

Kérjük, ossza meg az oldalt olyan ismerősével, akit érdekelhet a pályázat.
A korábbi pályázatok anyagába a következő linken keresztül tekinthetnek bele:
http://arttransfer.ludwigmuseum.hu/arttransfer-2019/
http://arttransfer.ludwigmuseum.hu/arttransfer-2020/

 

Ludwig Múzeum | ARTtransfer